Welkom op onze website.

InfoLead is gespecialiseerd in het bouwen van functionele maatwerk websites. Websites waarbij data en interactie een grote rol spelen. Ook interactieve data-kaart koppelingen zijn mogelijk, denk aan het weergeven en klikbaar maken van gegevens op Google Maps, maar even goed op eigen plattegronden en kaarten op basis van co÷rdinaten.

We doen dit op basis van Opensource tools als PHP, MySQL, HTML5 en JavaScript. Op basis van onze kennisbibliotheek uit eerdere projecten kunnen we snel dingen op stapel zetten. Daarnaast zijn we niet bang om in samenwerking met de klant te investeren in iets nieuws, waarbij we zelf een belangrijk deel van de kosten dragen.

We houden van een degelijke aanpak. Een heldere en gestructureerde opzet van de software zodat onderhoud en uitbreiding met nieuwe wensen geen probleem zijn. We gebruiken de zogenaamde OTAP methode, dat wil zeggen dat we verschillende omgevingen hebben om te ontwikkelen en te testen, zodat er live niet opeens problemen ontstaan door 'een foutje'. U krijgt als klant eerst de gelegenheid om goed te beoordelen of alles werkt conform uw wensen, dan pas gaan we live. Dat klinkt misschien logisch, maar...
We huldigen het KISS principe, Keep It Simple en de andere S mag u zelf invullen. Of eigenlijk is dat het Einstein principe, Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

Verder ontwikkelen we interactief. Aan het begin van het traject zijn de grote lijnen misschien helder, maar de invulling is vaak moeilijk, juist voor de klant. Al doende worden de ideeen scherper en soms veranderen ze. Hierin kunnen we soepel bijsturen. De mate waarin dit nodig en nuttig is kan verschillen per project, we stemmen onze aanpak daar op af. Hierbij houden we kostenkant goed in de gaten.