Vacature / gezocht:
Deskundige verkoper

Einstein: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler"

Welkom bij InfoLead - intelligent webdesign

We bouwen webbased software, van relatief eenvoudige website tot complexe interactieve systemen. Onze visie is, dat software een tool is om complexiteit te reduceren en hanteerbaar te maken. Daarom bouwen we volgens het KISS principe *) en zijn we wars van jargon om indruk te maken.

Jong en dynamisch?

Wilt u dat echt? Of ruime ervaring in ICT op velerlei gebied en iemand die die kennis inzet om goed naar uw situatie te kijken om daar echt wat voor te kunnen betekenen?

Vorm of functie?

Bij ons is het echt: "form follows function". Het functionele staat duidelijk voorop, maar we houden goed in het oog, dat de presentatie van een website een zeer belangrijke functie kan zijn. Wij proberen websites te bouwen die het de bezoeker/gebruiker makkelijk maken, om te vinden en te doen waarvoor ze komen. Dat leidt tot "lean & mean" websites, waar goed is nagedacht over hoe de gebruiker met de geboden functionaliteit omgaat. Dat leidt ook tot een helder en open ontwerp, waar de opdrachtgever een belangrijke stem in heeft. Het leidt tenslotte tot paginas met weinig overhead en ballast, die als je klikt met minimale vertraging op het scherm staan.

To CMS or not to CMS?

CMS - Content Management Systeem, denk aan WordPress, Joomla, Drupal, maar eigenlijk elk systeem dat u in staat stelt om zonder kennis van HTML en aanverwante zaken een website op te zetten en te onderhouden. Om het neutraal te zeggen, daar zitten voor en nadelen aan. Wat de doorslag geeft is afhankelijk van de situatie en de wensen. Als de website enigszins complex wordt, is het ook of juist bij een CMS nuttig om een expert in de hand te nemen die goed met het betreffende CMS uit de voeten kan. CMS-en hebben de neiging om vorm boven functie te stellen, zwaar en traag te worden en nieuwe afhankelijkheden op te leveren - upgraden met je CMS vanwege security issues, en zijn je plugins dan wel geschikt voor die upgrade? Een expert kan deze nadelen zeker beperken, maar ze blijven op de loer liggen.

Maatwerk, interactie, databases en kaarten

Het alternatief voor een CMS is maatwerk. Dat klinkt duur en tijdrovend, maar dat valt mee. InfoLead heeft al het nodige op dit gebied ontwikkeld, kennis waar iedere nieuwe klant van profiteert. Hierdoor kunnen we over het algemeen snel schakelen. Als er nieuwe dingen op onze weg komen zijn we niet bang om in samenwerking met de klant te investeren.
Het voordeel is dat het veel makkelijker is om specifieke oplossingen in te bouwen. Daarnaast is er een stuk 'eigenheid', een Wordpress site lijkt op eerste gezicht prachtig, maar al snel denk je, oh daar heb je er weer één.

Kosten

De ervaring leert, dat kostenbeheersing vooral samenhangt met goede keuzes in het beginstadium en dat slechte keuzes tot latere kosten en verliezen leiden. "Regeren is vooruitzien". Software blijkt toch niet te voldoen, misschien wel aan de specificaties, maar niet aan de praktijk, aanpassingen zijn nodig - soms ingrijpend, gebruikers moeten op cursus omdat het complexer is dan gedacht, dure ondersteuning is nodig. Sommige leveranciers hanteren dit als bedrijfsmodel: complexiteit verkoopt, want is indrukwekkend, over latere kosten praten we pas als de klant zoveel geïnvesteerd heeft dat weggaan moeilijk is.

Investeren in goede opzet

Software testers weten dat je niet pas test als het product af is, maar juist in de verschillende stadia ervoor. Zijn de specificaties afgestemd met de praktijk, de gebruikers. Is de user interface bruikbaar enzovoort. Veel klanten zijn in deze fase te weinig kritisch en hebben te weinig overzicht om de gevolgen te overzien. Investeren in een goede beginfase betaalt zich dubbel en dwars terug in de latere stadia. Dat betekent bijna altijd een interactieve opzet, stap voor stap ontwikkelen en terugkoppelen. Bij de klant groeien de inzichten vaak ook stap voor stap en de ontwikkeling moet daarop bijgestuurd kunnen worden. Een duidelijk zicht op het einddoel, gekoppeld aan een stapsgewijze invulling waarin plaats is voor voortschrijdend inzicht.

Open Source

We doen dit op basis van Opensource tools als PHP, MySQL, HTML5, CSS en JavaScript. Projecten zijn in principe overdraagbaar. De klant is vrij.