Welkom bij InfoLead

InfoLead richt zich op ondersteuning van ingenieurs- en adviesbureaus. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten opnames met bijbehorende rapportages en we ondersteunen bijkomende zaken, als afspraken met bewoners, contacten met stakeholders, werk- en routeplanning. Onze websoftware is er op gericht de afhandeling van opnames tot een minimum te beperken. Rapporten worden automatisch gegenereerd op basis van de opgenomen gegevens en foto's, en zijn direct beschikbaar. Alle gegevens rond een opnameproject zijn eenvoudig te beheren, U kunt zich tot het essentiële werk beperken.

Bwnr.nl
Door samenwerking met verschillende deskundigen is BWNR nu een platform dat services biedt op het gebied van projecten rondom bewoners. Opnames in verband met bouwprojecten spelen momenteel een belangrijke rol, maar anderssoortige opnamen zijn ook mogelijk*). Adviseurs maken gewapend met iPad of tablet opnames, die automatisch tot rapport worden verwerkt en die even makkelijk gedeeld kunnen worden met alle stakeholders.

Projecten overzicht, click voor volledig scherm.

Maar het systeem behelst veel meer. Bewoners kunnen inloggen om afspraken te maken en te communiceren, opdrachtgevers kunnen meekijken, er zijn veel mogelijkheden.

Q-scan.nl
Ook q-scan.nl is ontwikkeld voor ingenieurs- en adviesbureaus. In eerste instantie om op een efficiëntere manier Flora&Fauna Quickscans, ook wel Ecologische Quickscans genoemd te doen. Maar de opzet is zo, dat elk type opname + rapportage ermee mogelijk is. Het gaat om rapporten van vele pagina's met een hoofdstukken- en paragrafenindeling, met diverse opmaak, tabellen enzovoort, waarin variabele opnamegegevens verwerkt moeten worden. Q-scan biedt volledige vrijheid en flexibilteit voor de rapportopmaak en zet de op te nemen gegevens in een apart opnameformulier, waardoor de opname makkelijk, snel en betrouwbaar kan worden uitgevoerd, inclusief foto's en afbeeldingen. Het rapport is vervolgens direct beschikbaar. Meer over q-scan.nl.

Over Infolead
Infolead is een bedrijf met een geschiedenis en een filosofie. Die filosofie is best wel ouderwets, maar misschien daardoor juist wel weer heel modern. Betrouwbaarheid, eerlijkheid, transparantie. Op het gebied van privacy zijn we heel simpel, er worden geen gegevens gedeeld, geen Google, Facebook of wat dan ook. Gegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn en waarvoor toestemming is gegeven.

Naar klanten toe willen we efficiënt zijn. Eigenlijk een beetje op de Rolls Royce manier - u betaalt voor een goed product en wij zorgen ervoor. Dat klinkt duur, maar dat is het eigenlijk niet. Door deze aanpak hoeven we niet bij elke aanpassing over geld te praten, we doen het gewoon, het is inbegrepen. Samen met de mensen die met BWNR en Q-Scan werken komen we tot een goede oplossing, zonder gesteggel over financiën, voorwaarden, oplevering enzovoort. Omdat we met ingenieursbureaus te maken hebben denken we in overleg tot wat goeds te kunnen komen. Daarbij schakelen we onnodig overleg op hogere niveaus uit, iets wat meestal vast zit aan financiële beslissingen. Hoe de klant het intern regelt qua overleg en toestemming is niet onze zorg, maar wij praten graag met de mensen waar het om gaat.

Kennismaken
U kunt altijd gratis en vrijblijvend kennismaken en contact opnemen. Indien u wilt wordt een gratis demo verzorgd en kunt u gratis proefdraaien tot u al dan niet overtuigd bent. Wij begeleiden u daarbij alsof u al klant bent. Wij gaan er eerlijk gezegd ook van uit, dát u dat wordt. Maar als dat onverhoopt niet gebeurt, is dat uw keuze die we respecteren en waarna we u niet lastig zullen vallen.


- - - - - - - - - - - - - - -


Projecten en nieuws

Naast de hoofdzaken doen we ook regelmatig dingen voor bekenden en goede doelen - dat laatste bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning van Fietsersbond Alphen aan de Rijn en StichtingZZ. Zie verder de Klanten/Projecten pagina.

Ei van Columbus - maart 2020

Onze module voor bouwkundige opnames werkt voortreffelijk, maar had wel een probleem. Bij een slechte internetverbinding wordt het traag en zonder verbinding werkt het niet. Nu heeft 99% van Nederland een behoorlijk goede 4G verbinding, dus het probleem viel wel mee. Uitwijk was om foto's direct op het tablet op te slaan en later bij goede verbinding als nog te uploaden. Maar dat is niet echt handig. We waren dus al eerder bezig met een oplossing in de vorm van wat heet Progressive Webapp, wat gebruik maakt van lokale opslag mogelijkheden. Helaas leidde dat tot teveel complexiteit. Nu hebben we het ei van Columbus gevonden, een veel minder complexe manier om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat een slechte verbinding geen probleem meer is en dat nieuwe foto's bijna zonder vertraging zichtbaar zijn in BWNR. Wat het ei van Columbus is? Kan iedere webontwikkelaar bedenken, maar je moet er wel opkomen. Het is simpel..
Die simpelheid is trouwens wel van groot belang. Daardoor wordt het product betrouwbaarder, ook in de toekomst als er aanpassingen nodig zijn. Dat blijft basis en uitgangspunt.

Samenwerking met Fuse Solutions, vervolg - januari 2020

Voor 2020 gaan we er vol in als elkaar aanvullende partijen in dezelfde markt. We blijven nauw bij elkaar betrokken en maken optimaal gebruik van elkaars kennis.

Opnames geluidbelasting woningen DCMR (Milieudienst Rijnmond) - december 2019

DCMR heeft opdrachten uitgezet bij diverse bureaus, echter voor een scherp tarief dat alleen rendabel is bij een efficiënte en slimme aanpak. Hiervoor gebruiken we de basis van BWNR. Van daaruit kunnen al afspraken met bewoners gemaakt worden wat een essentieel onderdeel is. Opnames gericht op bouwschade waren al onderdeel van BWNR. Die systematiek wordt nu uitgebreid om de benodigde gegevens op te nemen voor geluidbelasting, daar de vereiste berekeningen aan te koppelen en een rapport per woning op te leveren. Het principe blijft: gegevens ter plekke opnemen en vervolgens is het benodigde rapport direct beschikbaar.

Groene hosting - december 2019

Onze hosting bij Antagonist is groen.

Samenwerking met Fuse Solutions - november 2019

Sinds begin november zijn we in overleg met Fuse Solutions. Fuse Solutions is met projectmanagement software gericht op ingenieurs- en adviesbureaus actief in dezelfde markt. Qua software vullen we elkaar aan en we kunnen elkaar op verschillende gebieden ondersteunen.

BRL 5024 certificering - juni 2019

BK Bouw- en Milieuadvies is ondertussen gecertificeerd voor bouwkundige vooropnamen, die zij uitvoeren met BWNR. Bureau Boot is bezig met de certificering en zal binnenkort ook op de lijst staan. Zie https://www.komo.nl/richtlijnen/5024/

Interesse? Neem contact op voor een demo!