Blog

18 april 2017 - Eigenschappen van goede software

Websites variëren enorm, van het tonen van eenvoudige tekst met wat illustratie, tot volledige interactiviteit waarin complexe dingen gebeuren. Een website is al gauw een stuk software, waar gebruikers bepaalde dingen mee moeten doen, al is het alleen maar hun weg vinden. Maar veel websites bieden meer - betalingen, boekingen, communiceren met een organisatie en services die steeds vaker online worden aangeboden.
Op de achtergrond gebeurt er al gauw meer dan op eerste gezicht lijkt. Een website bouwer moet zich afvragen hoe je dat allemaal het beste kunt doen, met het belang van klant en gebruiker in het achterhoofd. Ook hier geldt dat niet alle dingen zijn wat ze lijken en dat voordelen ook nadelen hebben. Het barst van de handige tools die het leven van de ontwikkelaar makkelijk maken, en vaak nog gratis ook.

Twee benaderingen

De vraag is hoe je hiermee als ontwikkelaar en als opdrachtgever omgaat. Er zijn in principe twee wegen, zoveel mogelijk shoppen bij (gratis) tools, of dingen in eigen beheer houden. In het laatste geval steek je er zelf energie in, maar krijg je precies wat je nodig hebt en ben je niet afhankelijk van derden voor toekomstige ontwikkeling, indien nodig pas je het zelf aan. Dat is zowel voor- als nadeel, want als die 'derde' goed meegaat met de ontwikkeling krijg je dat er gratis bij. Toch zijn die gratis tools in meerdere opzichten niet voor niks. Als ontwikkelaar moet je er tijd in steken om te weten welke tools wel of niet geschikt zijn en de bruikbare tools moet je mee om leren gaan. Voor de gebruiker van de website betekent het vaak een aantasting van de privacy, want in ruil voor gratis zijn, worden gegevens over bezoekers verzameld en te gelde gemaakt. Mijn conclusie is, in eigen beheer.. tenzij. Tenzij het door derden gebodene dermate specialistisch en/of groot van omvang is, dat het zonde is daar zelf energie in te steken. Voor het overige denk ik dat eigen beheer bijdraagt aan mean&lean en op redelijke termijn concurrerend is qua kosten.

Wat is goede software, een goede website?

"Je website moet goed te vinden zijn, hoog in Google staan, aandacht vasthouden, tot conversie leiden...". Ja, is waar. Maar er is meer, natuurlijk. Als je klant bent bij een bedrijf, dan is Google absoluut niet van belang, dan moet de website goed werken. Ook als je wel afhankelijk bent van Google om gevonden te worden, dan wil je dat bezoekers blij zijn met wat ze zien en met wat ze kunnen op jouw website. Uiteindelijk gaat het om de gebruiker. Qua gebruikers kun je drie soorten websites onderscheiden:

  1. Bezoekers, die op zoek zijn naar informatie. Relatief simpel, hiervoor gelden bovengenoemde criteria in hoge mate.
  2. Gebruikers van algemene sites, bijvoorbeeld een site van een bank. Meestal zijn dit sites waar heel veel aandacht is besteed aan usability. Gebrek daaraan leidt tot een helpdesk die het niet aankan en weglopende klanten.
  3. Gebruikers van specialistische sites, bijvoorbeeld een online boekhoudpakket of ledenadministratie. In dit segment van meer specialistische software zie je grote verschillen en - helaas - slechte dingen. Eigenlijk zou hier hetzelfde moeten gelden als in de vorige kategorie. Maar wat je vaak ziet is, dat verkocht wordt op complexiteit, want dat maakt indruk, maar zonder de kosten duidelijk te maken. Die kosten bestaan uit dure support en cursussen, die nodig blijken te zijn. Iets waar de klant pas achter komt na in het mooie verkoopverhaal gevallen te zijn.

Voor alle drie geldt: goede software

5 april 2020 Stand der techniek
15 februari 2020 Ingewikkelde berekeningen in Excel
8 november 2019 Hosting en uptime II
4 juni 2019 Hosting en uptime
19 januari 2019 - Progressive Web App
22 augustus 2018 - BWNR - Aansturen medewerkers
21 augustus 2018 - 'Opensource' prijsbepaling
13 februari 2018 - Afspraken- & routeplanning, woningopname en zonnepanelen
6 oktober 2017 - Routeplanning+
18 augustus 2017 - BWNR.NL - Vervolg
3 augustus 2017 - Nieuw project op BWNR.NL
21 april 2017 - Houd je computer veilig
18 april 2017 - Eigenschappen van goede software
16 april 2017 - Hoe herken je een goede website, en dus ook hoe herken je een slechte?