Blog

18 augustus 2017 - BWNR.NL vervolg

Het project van BK Ingenieurs op BWNR.NL loopt nog steeds, de geplande einddatum is 8 september. Voor de geïnteresseerden wat meer hopelijk interessante details...

Het gaat om een heropname van het geregistreerde energielabel in verband met onderzoek naar de werking van het energielabel. Voor dit onderzoek dient BK Ingenieurs 270 adressen te bezoeken. Dit gaat via een steekproef met een spreiding over verschillende regio's. Aangezien afspraken op het laatste moment afgezegd kunnen worden, of er andere dingen mis kunnen gaan wordt een marge gehanteerd en gerekend met 280 afspraken.

Respons

Op basis van eerdere ervaring dacht BK Ingenieurs 2000*) adressen te moeten aanschrijven om tot het vereiste aantal te komen. Van die 2000 reageert slechts een percentage door de website daadwerkelijk te bezoeken. Van de website bezoekers maakt meer dan 80% ook een afspraak. Dat is best veel. Die overige 20% zijn blijkbaar wel nieuwsgierig, maar niet echt geïnteresseerd. De bewoners hebben ook niet heel veel te winnen bij een bezoek, misschien kan de adviseur die langs komt hen nog wat wijzer maken met betrekking tot de isolatie van hun woning.

Werkwijze

De hele werkwijze is betrekkelijk simpel. Er wordt een indeling in regio's gemaakt op basis van postcode. Die regio's worden ingevoerd in BWNR.NL met een omschrijving en een nummer. BK Ingenieurs heeft een Excel bestand met Straatnaam, Huisnummer, Toevoeging, Postcode en Plaats en voegt hier de regionummers aan toe. Dit bestand wordt ingelezen in BWNR.NL en BWNR.nl voegt er wachtwoorden aan toe. Dat wordt weer uitgedraaid en op basis hiervan gaat er een mailing de deur uit met uitleg over het onderzoek en met de inloggegevens.

Inlog

Mensen die na ontvangst van de brief naar de website gaan, komen direct terecht op een projectspecifieke inlogpagina, die aansluit bij de informatie die ze in de brief hebben gekregen. Dat verklaart ook het hoge percentage inloggers, het is gewoon duidelijk dat alles klopt. Met een paar kliks is vervolgens een afspraak gemaakt en bijna iedereen reageert op het verzoek om contactgegevens in te vullen zodat ze bereikt kunnen worden in het geval er iets misgaat met de afspraak. Sommigen maken ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een bericht naar de organisatie te sturen in verband met specifieke wensen en vragen. Gemiddeld kost het mensen vier minuten om in te loggen, een afspraak te maken en contactgegevens in te vullen

Beheerskant

Na het versturen van de mailing is er aan de beheerskant nog één actie nodig: het koppelen van de afspraken aan de verschillende regios. Ook dit gaat weer betrekkelijk simpel door het inlezen van een Excel bestand. Dat bestand is een lijst van datums, begin- en eindtijden, plus een regionummer. Als dat er in zit, kan de organisatie eigenlijk achterover leunen en op respons wachten. Die respons kan vervolgens als werklijst worden geëxporteerd naar Excel, de adviseurs weten precies hoe laat ze waar moeten zijn.

Dashboard

Het dashboard laat precies de voortgang zien. Hoeveel mensen loggen in per dag, hoeveel afspraken worden er gemaakt per dag. Wat is de totaalscore? Hoeveel afspraken zijn er per bezoekdag, per regio? Zijn er berichten en wat is de status daarvan?
Op basis van het dashboard was het BK Ingenieurs al snel duidelijk, dat de timing - nl. zomervakantie - tot een lagere respons op de eerste brief leidde. Daardoor waren zij wel in staat om tijdig een 800 adressen grote extra mailing te doen, ten einde toch op tijd het benodigde aantal van 280 onderzoeken te halen. Dat zie je goed terug in de piek op 15-08 in onderstaande afbeelding.

Meer

BWNR.NL kan meer dan afspraken maken. Ook aan andere belangrijke communicatie aspecten is gedacht. Al genoemd is de afhandeling van vragen (meldingen/klachten). Ook documenten kunnen worden uitgewisseld. Bewoners kunnen documenten die van belang zijn uploaden naar de organisatie, en de organisatie kan documenten specifiek voor bewoners beschikbaar stellen. Er is ook een mogelijkheid om bewoners een enquete in te laten vullen. BWNR.NL kan ook uitgebreid worden als wensen van klanten daar aanleiding toe geven. We blijven ontwikkelen.

Onder de motorkap

De kunst is om zowel de bewoner als de projectorganisatie een website - een interface - te bieden die zoveel mogelijk is toegespitst op hun behoefte. Zo simpel mogelijk, maar wel rekening houden met alle mogelijkheden en uitzonderingen. Van die mogelijkheden en uitzonderingen moet je niets merken, todat je ze nodig hebt. Je moet ook dingen vastleggen voor als er iets mis gaat, wat is er wanneer gebeurd? Kortom, er gebeurt veel meer dan u denkt. Een ander punt is natuurlijk dat mensen een website op verschillende apparaten willen kunnen benaderen, van smartphones met heel verschillende specificaties tot tablets, tot desktops. Dat vereist een behoorlijke inspanning om voor al die mogelijkheden een functionele website te bieden.

5 april 2020 Stand der techniek
15 februari 2020 Ingewikkelde berekeningen in Excel
8 november 2019 Hosting en uptime II
4 juni 2019 Hosting en uptime
19 januari 2019 - Progressive Web App
22 augustus 2018 - BWNR - Aansturen medewerkers
21 augustus 2018 - 'Opensource' prijsbepaling
13 februari 2018 - Afspraken- & routeplanning, woningopname en zonnepanelen
6 oktober 2017 - Routeplanning+
18 augustus 2017 - BWNR.NL - Vervolg
3 augustus 2017 - Nieuw project op BWNR.NL
21 april 2017 - Houd je computer veilig
18 april 2017 - Eigenschappen van goede software
16 april 2017 - Hoe herken je een goede website, en dus ook hoe herken je een slechte?