Blog

22 augustus 2018 - BWNR - Aansturen medewerkers

Afgelopen voorjaar zijn woningopnames toegevoegd aan het arsenaal van BWNR.NL. Daar wordt enthousiast gebruik van gemaakt. Met tablet (iPad) foto's en beoordelingen van de situatie opnemen, waaruit per woning een volledig geformatteerd rapport resulteert. Zoals altijd levert de praktijk complicaties. Hoe pak je een project aan? Maak je van te voren afspraken met bewoners voor woningopname, of ga je langs de deuren, of een combinatie van beide? BWNR levert verschillende mogelijkheden: afspraken maken en opvolgen, maar ook ad hoc bezoeken - aanbellen en kijken of er iemand thuis is. Dat vraagt wel om goede administratie en aansturing van medewerkers. Medewerkers moeten over de juiste uptodate informatie beschikken. En zij moeten eenvoudig kunnen terugmelden wat ze gedaan hebben, zodat de samenwerking met collega's optimaal verloopt en er altijd volledig overzicht is over het project.

Met tablet (iPad) onderweg

Medewerkers worden met een tablet van alle mogelijkheden en informatie voorzien. Werkplanning, vastleggen bezoekinformatie, terugkoppelen werkzaamheden. Alle informatie is live

Eén geheel

Via BWNR wordt een project één geheel. Bewoners, medewerkers, alle informatie. Iedereen heeft toegang tot de beschikbare informatie en draagt daaraan bij. Door alle informatie op één plaats te concentreren worden kosten voor coördinatie, informatie delen en uptodate houden verlaagd.

5 april 2020 Stand der techniek
15 februari 2020 Ingewikkelde berekeningen in Excel
8 november 2019 Hosting en uptime II
4 juni 2019 Hosting en uptime
19 januari 2019 - Progressive Web App
22 augustus 2018 - BWNR - Aansturen medewerkers
21 augustus 2018 - 'Opensource' prijsbepaling
13 februari 2018 - Afspraken- & routeplanning, woningopname en zonnepanelen
6 oktober 2017 - Routeplanning+
18 augustus 2017 - BWNR.NL - Vervolg
3 augustus 2017 - Nieuw project op BWNR.NL
21 april 2017 - Houd je computer veilig
18 april 2017 - Eigenschappen van goede software
16 april 2017 - Hoe herken je een goede website, en dus ook hoe herken je een slechte?