Klanten en projecten

April 2020 - BWNR gaat onderwater. De bouwkundige opnames van BWNR sturen foto's en bevindingen naar de BWNR server. Daar worden er kant en klare rapporten van gemaakt. Alleen jammer als er geen of een slechte internet verbinding is. Dat komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt wel. Dat betekende dat foto's eerst opgeslagen moesten worden en later handmatig geupload moesten worden.
Vorig jaar zijn we al bezig geweest met een oplossing, alleen strandde dat in complexiteit. Dat was de oplossing volgens het boekje, alleen lukte het de persoon die was ingehuurd niet om het tot een goed einde te brengen.
Min of meer door toeval kwam een ander idee boven - simpel, ei van Columbus. Daarna is het snel gegaan. Van proof of concept, tot een werkende website die ook zonder internetverbinding foto's en bevindingen vastlegt en die automatisch upload zodra de verbinding hersteld is.
'Bijvangst' is een snellere website, die niet meer hoeft te wachten tot een foto geüpload is.
 
Mei 2019 - Q-Scan - een nieuwe loot aan de InfoLead-stam. Het begon weer met een verzoek van BK bouw- en milieuadvies: Maarten, kun je iets maken voor onze Quickscans Flora en Fauna? We willen de gegevens en foto's kunnen opnemen met een tablet en dan moet het rapport er gelijk uitrollen, net zoals bij de schade opnames met BWNR..
Makkelijker gezegd dan gedaan, want de schadeopnamerapporten kennen een vast stramien. Bij iedere bevinding een foto met een opmerking en een soort schade. Dat netjes ingedeeld in ruimtes van de woning, een voorblad en een vaste inleidende tekst maken het rapport. Het Quickscan Flora en Fauna rapport is veel tekstueler en variabeler. Binnen stukken tekst moeten ook weer variabele gegevens ingevuld kunnen worden en er zijn tabellen met in te geven gegevens. Kortom een uitdaging. Uit die uitdaging is nu iets moois voortgekomen, dat inderdaad alles doet wat gevraagd werd. Op basis van door de gebruiker zelf aan te maken sjablonen kan ieder rapport vorm gegeven worden. Hieruit worden de op te nemen gegevens gedestilleerd en overzichtelijk aan de opnemer gepresenteerd. Deze hoeft slechts een soort vragenlijst af te werken en het rapport is klaar. De rapport weergave kan aangepast worden aan huisstijl en voorzien worden van eigen logo. De opzet is zo generiek, dat in principe ieder type rapport ermee gemaakt kan worden.
 
November 2018 - De Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken hanteert een knelpuntenlijst. Op basis van deze lijst wordt in overleg met de gemeente geprobeerd die knelpunten op te lossen. Voorheen waren er verschillende Excel documenten in omloop voor de verschillende dorpskernen en werd eens in de zoveel tijd een nieuw overzicht op de website gezet. Nu heb ik een database oplossing gemaakt, waardoor er nog één lijst is die online onderhouden kan worden en dus makkelijker en beter uptodate te houden is. Belangrijk bijkomend voordeel is, dat nu gelinkt kan worden naar Google Maps, Streetview en Youtube en dat er een overzicht op de kaart weergegeven kan worden. Dit maakt met een paar klikken voor iedereen inzichtelijk waar het om gaat - lokatie, beeld, omschrijving van het probleem en eventuele (ontwikkelingen richting) oplossing.
 
Oktober 2018 - Ledenadministratie. leden.online is een mooie ledenadministratie, alleen ligt momenteel het werk aan de contributie kant stil. Dat kan veranderen als er zich geïnteresseerden melden, of als ik meer tijd over heb. Vriend en collega Bert van Vliet heeft ook een ledenadministratie en daarover hebben we vandaag overlegd. Het heet VerA, is te vinden op vera-ict.nl en is in eerste instantie gericht op muziekverenigingen, maar in principe universeel van opzet. Ook de financiële kant is hier volledig operationeel. Een groot voordeel is, dat het financiële aspect, dat meestal lastig is voor vrijwilligers, hier heel simpel is gehouden - geen onnodige ballast, alleen wat je echt nodig hebt. Je kunt echt alles wat binnen een vereniging van belang is, maar wel rechttoe en rechtaan.
 
Augustus 2018 - BWNR, aansturing medewerkers. In vervolg op de rapportage/opname module blijkt er behoefte aan verdere stuurinformatie voor medewerkers. Dat betekent, dat een medewerker met een iPad of andere tablet beschikt over alle informatie die nodig is om het werk te plannen - geplande afspraken en route. Maar nu ook de mogelijkheid om notities met betrekking tot de afspraak en de status van de afspraak vast te leggen. Er kan sprake zijn van het niet thuis treffen van de bewoner, wat dan wordt vastgelegd en opgevolgd. Afspraken kunnen worden afgemeld, maar ook aangemeld. Dat wil zeggen dat de medewerker aangeeft wat de volgende afspraak is, of met welke afspraak hij bezig is. Dat levert een aantal mogelijkheden. Je kunt bewoners op de hoogte houden wanneer ze de medewerker kunnen verwachten, ook als dat enigszins afwijkt van de planning. Kantoor en - belangrijker - collega's hebben ook direct inzicht. Dat is weer van belang als er niet met routeplanning en afspraken vooraf wordt gewerkt, maar langs de deur wordt gegaan met hooguit een aankondiging vooraf.
 
April 2018 - Voor oude vriend Eddie van Zwanenburg een site gemaakt om zijn schilderijen op te zetten: eddiesart.nl. Doel is om schilderijen te laten zien, met mogelijkheden voor feedback en het beantwoorden van vragen. Maar, schilderijen zijn ook te koop. Naast het zichtbare deel is er ook een beheerssite om informatie over de schilderijen toe te voegen en te beheren. Daarnaast kunnen foto's van nieuwe schilderijen toegevoegd worden direct van smartphone of tablet.
 
Februari 2018 - BWNR. Naar aanleiding van het project Cooltoren in Rotterdam hebben we een opname module ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om met iPad foto's te maken. Bij Cooltoren werden om te beginnen via BWNR.NL afspraken voor bezoek van een bouwkundig adviseur gemaakt met bewoners. De adviseur maakt foto's en maakt een beoordeling die direct in BWNR.NL worden opgenomen. Met behulp van een rapportage sjabloon is het rapport per woning klaar op het moment dat de adviseur de woning verlaat.
 
November 2017 - bwnr.nl/postcode.php. Als spin-off van het project BWNR.NL stellen we hier gratis (!) postcode - adres - locatie informatie beschikbaar. Belangrijkste doel hiervan is om anderen de mogelijkheid te verschaffen op de eigen website adresinformatie aan te vullen. Denk hierbij aan het ingeven van postcode en huisnummer waarna de straatnaam en plaats automatisch worden ingevuld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid adresbestanden te valideren, dat wil zeggen om te controleren of straatnamen en plaatsen overeenkomen met de postcodes en zodoende fouten eruit te halen. Met de locatiegegevens (coördinaten) kunt u eenvoudig de locatie weergeven op de kaart. De API (application programming interface) is extreem simpel en snel. De informatie is afkomstig uit de BAG en als zodanig openbaar. Ondanks het feit dat de BAG info openbaar is, is het voor veel mensen moeilijk toegankelijk en zijn er bedrijven die geld vragen voor diensten zoals hier worden aangeboden. Daarom stellen we de informatie hier gratis beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden.
 
Update Augustus 2017 - BWNR.NL. Weer een mooi project op BWNR.NL. In 2015/2016 in eerste instantie ontwikkeld voor BK Ingenieurs, maar algemeen beschikbaar voor (bouw-)projecten die beter en slimmer met omwonenden willen communiceren. Dit gaat op abonnementsbasis en is open voor iedere geïnteresseerde.
De website maakt verschillende zaken mogelijk: bewoners kunnen zelf afspraken voor huisbezoek van adviseurs of uit te voeren werkzaamheden inplannen, er kan documentatie uitgewisseld worden, vragen-meldingen-klachten kunnen via de site worden afgehandeld en er is de mogelijkheid om tevredenheidsonderzoek te doen. Dit scheelt veel arbeidsintensieve werkzaamheden en het geeft de mogelijkheid om de kwaliteit van het proces in beeld te brengen. Uitgebreide mogelijkheden om de voortgang te volgen via het dashboard.
 
2017 - nieuwe website voor Wild Indonesia Journey, reisbureau in Indonesië. Deze website is helaas niet afgemaakt door gebrek aan serieuze betrokkenheid van Indonesische kant. Helaas met een uitroepteken, ik ben een fan van Indonesië, maar dit is een vaker voorkomend fenomeen. Betekent wel dat ik een mooi ontwerp en vergevorderde functionaliteit klaar heb liggen voor een geïnteresseerde reisorganisatie.
2017 - nog volop in ontwikkeling: Leden.online. Website voor verenigingen voor ledenadministratie, maar ook privé erg handig en dan zelfs gratis. Prijzen voor verenigingen zijn zeer concurrerend. De opzet is om het verenigingsbestuurders serieus makkelijker te maken en de onnodige complexiteit die vele bestaande ledenadministraties kenmerkt te vermijden. Tegelijkertijd is het een krachtig, aan de specifieke verenigingssituatie aanpasbaar pakket.
2016 - VelomobileUSA.com. Website voor velomobiel enthousiasten in de US.
2015 - voor Stichting Urgente Noden Nederland is een interactieve kaart van alle gemeenten in Nederland ontwikkeld. Op deze kaart wordt door middel van kleuren aangegeven in welke gemeenten noodhulpbureaus actief of in staat van oprichting zijn. Verder krijgt de gebruiker door middel van een pop-up direct informatie in beeld over het noodhulpbureau en kan worden doorgeklikt naar de betreffende website. De opzet hiervan is zo doorzichtig dat aanpassingen en onderhoud door vrijwilligers gedaan kunnen worden. Dit als bijdrage Infolead aan het goede doel.
Update, na een wisseling in het bestuur bleek er wel geld te zijn en is zonder overleg een bureau in de arm genomen, dat deze kaart min of meer heeft nagebouwd.
2015 - voor StichtingZZ is een website gebouwd voor het werven van donateurs. Donateurs kunnen reageren op berichten op de nieuwspagina. Zij kunnen inloggen en een overzicht van hun donaties opvragen. Daarnaast ondersteunen wij Stichting ZZ.
Update, de activiteiten van StichtingZZ staan momenteel op een laag pitje.
2015 - voor PerfectAlanya is een website gebouwd voor het verhuren van vakantieappartementen.
Juli 2017, helaas heeft de eigenaar moeten besluiten ermee te stoppen vanwege de beroerde situatie in Turkije.
2014 - voor Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken is hun site van een menu en verdere aankleding voorzien, op zo'n manier dat de eigen webmaster die over basale html vaardigheden beschikt en zich daar ook niet verder in wil verdiepen, desondanks probleemloos in staat is om de site bij te houden.